GreenTech - Symbol definující standardy

GreenTech reprezentuje firemní filozofi

Myšlenka GreenTech odráží jednoduchou, ale jasnou filozofii, která je založena na principu naší společnosti: „Každý nový výrobek, který vyvineme, musí být lepší než jeho předchůdce, zejména co se týče hospodárnosti a ekologie.“

A není to vždy snadný úkol, když máte v sortimentu více než 14 500 různých výrobků. A přesto naši kolegové po celém světě již celá desetiletí přemýšlejí a jednají v souladu s tímto principem – ještě před tím, než se slovo „ekologie“ stalo módním slovem napříč všemi generacemi. Rok za rokem přinášejí velké množství know-how, oddanosti a vysokou vynalézavost, aby tak znovu definovali normy na základě ještě výkonnějších a efektivnějších motorů a ventilátorů, které zvedají laťku ještě výše, krok za krokem, někdy dokonce o velký skok.

GreenTech znamená aktivní vývoj

Když se zabýváme vývojem nových výrobků a technologií, je pro nás udržitelnost něco zcela běžného. Již v průběhu konceptuální fáze optimalizujeme naše materiály a procesy za účelem dosažení maximální ekologické kompatibility, energetické rovnováhy a recyklovatelnosti. Neustále pracujeme na zlepšování technologie, elektroniky a mechaniky motorů, zároveň pracujeme na snižování spotřeby energie.

Například naše vysoce výkonné ventilátory řady S-Force, které zastiňují výrobky všech našich konkurentů s ohledem na výkon a účinnost a efektivitu ventilace vzduchu, by nebyly možné bez dokonalého spojení naší technologie motorů, aerodynamiky a inteligentní elektroniky. Naše vysoce efektivní ventilátory HyBlade® jsou rovněž založeny na průlomovém výzkumu. Kompozitní lopatka kombinuje vysokou tuhost a stabilitu hliníkového jádra a zároveň lehkost, poddajnost a dokonalý aerodynamický profil definovaný plastovou částí lopatky.

GreenTech znamená ekologickou výrobu

GreenTech rovněž znamená inteligentní ekonomiku s maximální energetickou účinností ve výrobním procesu. Začíná to tím, že od 60. let 20. století provozujeme kyvadlovou autobusovou dopravu za účelem přepravy našich zaměstnanců do práce ze vzdálenějších oblastí okresu Hohenlohe. To není jen praktické, rovněž tím každý den ušetříme nesčetně litrů paliva. Na druhou stranu pro nákup firemních vozů nehraje rozhodující roli výkon motoru ani pouhá hospodárnost, ale minimální emise CO2. A to platí pro celou skupinu ebm-papst. Avšak naše výrobní prostory samotné jsou ještě důležitější. Zde provozujeme inteligentní řešení v oblasti řízení energie a nejmodernější technologie za účelem definování standardů v systémech budov.

Jedním z působivých příkladů je výrobní závod v Hollenbachu, který byl dostavěn v roce 2007 a který byl navržen pro zajištění maximální energetické účinnosti. Nejdůležitější prvky tohoto špičkového technologického zařízení zahrnují vlastí výrobu energie pomocí fotovoltaického systému a chytře navržený systém ventilace, chlazení a využívání zbytkového tepla generovaného v budově rozkládající se na ploše 13 0000 m2.

GreenTech je uznávaná a certifikovaná značka

Kdykoliv je náš závazek vůči udržitelným a ekologickým výrobkům veřejně oceněn, ukazuje nám to, že jsme na správné cestě. Efektivita GreenTech je konec konců měřitelná. Například splněním nejpřísnějších limitů spotřeby energie pro motory a ventilátory, které stanovila EU. Tyto plánované limity mají vstoupit v platnost v roce 2015. Naše EC ventilátory je již daleko překonávají.

Navíc jsme potěšeni tím, že celý náš výrobní řetězec pravidelně obstojí zkoumání odborníků v oblasti ekologie. Ocenění, jako např.

  • Ocenění energetické účinnosti Dena, německé energetické agentury,
  • Ocenění v oboru chlazení,
  • Ocenění za iF materiál nebo
  • Elektra – cena za inovaci

jasně ukazují, že se řídíme našimi vysokými standardy.

Naši zákazníci profitují každý den

Jádrem GreenTech je vysoce energeticky efektivní EC technologie společnosti ebm-papst. A v tom je možno spatřovat první přímý přínos pro zákazníka. Pokud bude spotřebováno méně energie, náklady na elektřinu budou nižší. Ale to je pouze začátek. Pro EC technologii to rovněž znamená, že motory a ventilátory mohou být řízeny a regulovány, a tudíž schopny reagovat pružně na aktuálně vzniklé požadavky. A to je velký rozdíl, protože nic není hospodárnější než jednotka, která se sama vypne, když už není potřeba.

Dalším bonusem elektroniky je bezkartáčová komutace. Ta umožňuje, aby naše EC motory a ventilátory fungovaly zcela bez opotřebení, takže jsou mnohem tišší, nedochází u nich k poklesu výkonu a mají mnohem delší životnost. Proto naši zákazníci den ode dne snižují svoje účty za elektřinu, zároveň mají výhody pramenící z delších intervalů mezi údržbou, což znamená ještě větší úspory nákladů za náhradní díly a práci.