Odborné články

de.espirit.firstspirit.generate.ContentContext@58b8bce1 05 prosince 2019

MDC Modbus regulátor

MDC Modbus regulátor - nejnovější produkt ebm-papst nabízí monitorování, řízení a zajištění konstantního průtoku pro ventilátorová pole.

MDC (The Modbus Display & Controller) je univerzální nástroj pro použití se zařízeními ebm-papst, která jsou kompatibilní s rozhraním Modbus. Může být napájen 10 VDC napájením z ventilátorů nebo z externího stejnosměrného napájení do 24 V Má dva porty RS485, klávesnici pro nastavení parametrů a displej pro zobrazení stavu připojených ventilátorů.

Hlavní řídící port komunikuje s ventilátory prostřednictvím dvouvodičového připojení s uzemněním. Druhý port komunikuje s nadřazeným systémem třetích stran jako jsou například systémy správy budov (BMS), poskytující monitorovací a řídicí data v reálném čase.

MDC systém může komunikovat s více než 100 ventilátory připojenými k jeho síti a má zařízení pro automatické adresování, které usnadňuje instalaci a uvedení do provozu.

MDC podporuje celkem 4 různé provozní režimy:

• Režim Monitor

Zobrazuje předdefinované parametry a hlásí informace prostřednictvím obrazovky a podřízeného portu RS485. K displeji může být připojen volitelný snímač diferenčního tlaku ke zobrazení rozdílového tlaku nebo může být použit MDC pro výpočet a zobrazení objemu průtoku.

• Režim Monitor & Řízení

Má tytéž vlastnosti jako předchozí režim Monitor a navíc nabízí možnost regulace rychlosti pomocí vstupu 0-10 V, klávesnice nebo prostřednictvím externího BMS systému. K displeji lze připojit volitelný snímač diferenčního tlaku stejně jako v režimu Monitor.

• Režim Konstantní průtok/Konstantní tlak

Vyžaduje externí snímač diferenčního tlaku připojený k MDC. Požadovanou hodnotu konstantního objemu/konstantního tlaku lze zadat pomocí klávesnice nebo přes port RS485.

• Režim Modbus Relay

MDC přestane přijímat informace od ventilátorů a stává se přenašečem informací mezi ventilátory a systémem Modbus Master od jiného výrobce.

Po připojení k ventilátoru nebo skupině ventilátorů lze získat následující informace:

• Stav ventilátoru

• Chybová hlášení

• Výkon (W)

• Otáčky (rpm)

• Teplotu (°C)

• Teplotu elektroniky (°C)

• Dobu provozu (počet hodin)

• Regulační nastavení ventilátoru (%)

• Sériové číslo

Dále můžeme na obrazovce vidět:

• Celkový výkon (kW)

• Statický tlak (Pa)

• Objem průtoku (m3/h)

Stavové LED diody v zelené, žluté nebo červené barvě indikují, jestli systém funguje správně nebo zda se u něj vyskytují varování nebo chyby. Každý ventilátor může být kontrolován samostatně tak, aby byla zjištěna příčina varování nebo chyb.

O společnosti ebm-papst

Skupina ebm-papst je předním světovým výrobcem ventilátorů a motorů. Od svého založení tato technologická společnost neustále nastavuje standardy na celosvětovém trhu. Vývoj pokrývá oblast od elektronicky řízených EC ventilátorů přes aerodynamická vylepšení lopatek ventilátorů až k výběru materiálů ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí, přičemž jednou z možností jsou i biomateriály.

Ve fiskálním roce 2018/2019 společnost dosáhla obratu ve výši 2,185 miliardy EUR. Společnost ebm-papst zaměstnává na celém světě ve 29 výrobních závodech (včetně Německa, Číny a USA) a ve 48 prodejních kancelářích přibližně 15 000 zaměstnanců. Ventilátory a motory od lídra celosvětového trhu lze nalézt v mnoha odvětvích včetně vzduchotechniky, klimatizace a chlazení, domácích spotřebičů, topení, IT a telekomunikací, stejně jako v automobilech a užitkových vozidlech.

Více informací najdete na www.ebmpapst.cz.

Přijďte se seznámit s novinkami na veletrh Aquatherm 2020, který se koná ve dnech 3. – 6. 3. 2020 v areálu PVA Letňany v Praze. Navštivte nás na našem stánku č. 221 v hale 2.

Jana Novotná
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: jana.novotna@cz.ebmpapst.com
Internet: www.ebmpapst.cz
de.espirit.firstspirit.generate.ContentContext@58b8bce1