Odborné články

de.espirit.firstspirit.generate.ContentContext@58c6d5ad 18 dubna 2019

Retrofit

Během posledních pár let se objevuje tento výraz stále častěji. Naším průzkumem jsme zjistili, že širší veřejnosti nebyl tento výraz víceméně vysvětlen, a proto spousta lidí neví, co si pod tímto pojmem má představit. Začneme tedy od začátku.

Co je to Retrofit?

Když si zadáme toto slovo do vyhledávače, tak se nám rozbalí následující nabídka – dovybavit, moderněji vybavit, zdokonalit apod. ( )

Z toho plyne, že pojem Retrofit můžeme definovat jako výměnu stávající technologie za novější, modernější, účinnější a zároveň úspornější.

Proč máme Retrofit aplikovat?

„Z důvody legislativy, v roce 2016 vstoupily v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek podle Nařízení komise EU č. 1253/2014 ze den 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. Větrací a klimatizační jednotky vyrobené po roce 2016 musí splňovat požadavky tohoto nařízení a být souladu s ním i označeny.“

Dalším důvodem je také to, že uspoříme provozní náklady a zároveň zvýšíme účinnost systému. Modernizací stávajících jednotek také zlepšujeme výkon, zároveň snižujeme hlučnost, která je také neopomenutelným parametrem. Dalším z důležitých ukazatelů pro výměnu je i snížení nákladů na servis, a to v podobě výměny klínových řemenů, dálkový dohled apod.

Abychom mohli retrofit aplikovat (tedy vyměnit aktuální zařízení za nové, efektivní, účinnější), musíme vyhodnotit stávající technický stav jednotky.

Vyhodnocení technického stavu jednotky nazýváme pasportizace. Zjišťování technického stavu jednoty bývá komplikovanější. Obvykle je zařízení zastaralé. Chybí potřebná dokumentace, technické údaje, nejsou zdokumentovány změny a opravy systému a často je také problematický přístup k samotnému systému.

Ke správnému určení modernizace systému je potřeba postupovat následovně:

 Provést křížová měření kombinací různých metod k určení pracovní oblasti

 Dlouhodobý sběr dat k určení návratnosti investice

 Montážní projekt dílčích mechanických a elektrických úprav – rozpočet montáže

 Kalkulace celkových nákladů a návratnosti

Jak data sbíráme?

 Pomocí dataloggerů volně dostupných na trhu, je potřeba použití mnoha senzorů

 Pokud chceme přesnější zjištění provozních dat ventilátorů používá ebm-papst dataloggery snímající přímo parametry motoru přes Modbus – velmi přesné, není potřeba dalších zařízení a senzorů

Výměna ventilátoru vzduchotechnické jednotky za účelem zvýšení účinnosti a výkonu

Obr. 2, na levé straně můžeme vidět původní sestavu, na pravé straně je vyměněný ventilátor.

Na obrázku č.2, kromě výše uvedených benefitů je nezanedbatelným argumentem náročnost na prostor.

Pro případovou studii jsme vybrali výměnu ventilátorů ve větracích a vytápěcích jednotkách od firmy Remak (obr. 3) umístěných ve skladových prostorách naší společnosti ebm-papst CZ s.r.o.

a instalovaných kolem roku 2005.

Obr. 3 – vytápěcí a větrací jednotka v prostorách firmy ebm-papst CZ s.r.o.

Tyto jednotky byly vybaveny radiálním, oboustranně sajícím ventilátorem s dopředu zahnutými lopatkami ve spirální skříni, poháněným přes řemenový převod třífázovým motorem s možností přepínání hvězda/trojúhelník (obr. 4). V rámci porovnání jednotlivých řešení bylo rozhodnuto, že v první jednotce bude provedena výměna ventilátoru za volné oběžné kolo s elektronicky komutovaným motorem a integrovanou elektronikou.

Obr. 4 Standartní motor AC a spirální skříň

Radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami patří v dnešní době k nejúčinnějším typům ventilátorů obecně. V kombinaci s elektronicky komutovaným motorem tvoří velmi účinné produkty, dodávané díky integrované řídící elektronice jako plug&play řešení. V menších jednotkách, jako byla právě tato, je potřeba volit opatrně náhradu ventilátoru z důvodu limitních prostor. Dalším důležitým krokem je v tomto případě utěsnění ventilátorové komory jednotky. Tam, kde s původním ventilátorem ve spirální skříni byla před výměnou podtlaková část, je teď část přetlaková.

Bez utěsnění by mohlo dojít ke zkratu, nebo úniku vzduchu přes netěsnosti servisních otvorů jednotky. Tím může dojít k sekundárním ztrátám.

Měření ukázala, že při stejných pracovních bodech má ventilátor typu K3G355-BC92-02 řady Radipac, mnohem lepší parametry než původní ISO motor.

Ve druhé jednotce byl instalován ventilátor firmy ebm-papst typu D3G250-GG09-01 řady Radifit, který byl navržen právě na jednoduchou výměnu původních řešení ventilátorů s dopředu zahnutými lopatkami. Ventilátory řady Radifit jsou vybaveny oboustranně sajícím, radiálním ventilátorem s dozadu zahnutými lopatkami ve spirální skříni a elektronicky komutovaným motorem. Spirální skříň zajišťuje původní podtlakový systém ve ventilátorové komoře jednotky, takže odpadají montážní kroky vedoucí k jejímu utěsnění. Celková instalace je tedy i mnohem jednodušší a méně nákladná. Řešení sice již není tak účinné, ale díky speciálně profilovanému designu oběžných kol a elektronicky komutovanému motoru je stále vysoko nad požadovanými hladinami ekodesignu.

Projektant či servisní organizace má tak jistotu plnění požadovaných norem. Po porovnání jak provozních, tak instalačních nákladů se ukázalo, že návratnost vložené investice je v řádu 14 - 15 měsíců pro obě varianty.

Instalační a výrobní firma JM Klima ve spolupráci s firmou ebm-papst, výrobcem vysoce účinných motorů a ventilátorů, a Ing. Mariánem Formánkem Ph.D. z VUT fakulty stavební, provedli několik referenčních instalací, které jednoznačně prokázaly výrazné energetické úspory.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Gabriela Porupková
Marketing specialist
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: gabriela.porupkova@cz.ebmpapst.com
de.espirit.firstspirit.generate.ContentContext@58c6d5ad