Telekomunikace

Včetně základnových stanic a chladících jednotek

Studený vzduch pro horé linky

Chlazentí telekomunikačních zařízení, používající radiální a diagonální ventilát
Radiální a diagonální ventilátory určené pro chlazení systémů v telekomunikacích.

Chlazení základnových stanic a dalších telekomunikačních zařízení je dnes nutností. Jen při přesné teplotě jsou dnešní složitá zařízení schopna pracovat maximálně spolehlivě. Tento úkol dokáží maximálně spolehlivě splnit diagonální a radiální ventilátory firmy ebm-papst!

Navrhnutí nejlepšího možného řešení, které bude optimalizováno dle požadavku zákazníka je našim úkolem a cílem. Již na začátku navrhujeme a vyvíjíme naše produkty tak aby poskytnuli nejlepší možný výkon.

Díky kompaktním rozměrům našich ventilátorů může být každý typ použit tak aby nejen minimalizoval rozměry aplikace ale aby byl i optimálně umístěn v zařízení.