Elektronika

Patří sem chlazení síťových zdrojů a chlazení rozvaděčů.

Elektronika: motor inovací

ebm-papst fan and blower systems for the electronics industry.

Ventilátory pro elektrotechnický průmysl

V žádném jiném odvětví není inovace tak důležitá. Nikde jinde nezáleží úspěch společnosti do takové míry na neustálém zefektivňování produktů a procesů; nikde jinde nejsou životní cykly produktů tak krátké; nikde jinde nemají zákazníci tak vysoká očekávání ohledně výkonu, kvality a ceny. To vše vyžaduje výkonné větrací a chladicí systémy užívané v citlivých aplikacích.

Se svým sortimentem produktů, který nemá na světě obdoby, pokrývá společnost ebm-papst požadavky na chlazení elektroniky v téměř každém odvětví a segmentu průmyslu. Jsou k dispozici tisíce standardizovaných i individuálně upravených řešení ve velikostech 25 mm až 1250 mm pro každý typ napájení, model i provedení motoru. Ventilátory využívají inovativní technologii s výkonností a charakteristikami, které odpovídají tempu rozvoje moderní elektroniky.