Ochrana životního prostředí jako mise společnosti

Když mluvíme o orientaci na životní prostředí, odkazujeme na mnohem více, než jen naše výrobky. Rovněž v našich závodech využíváme i tu nejmenší příležitost ke snižování emisí během vývoje, výroby a distribuce, a dokonce i při likvidaci odpadů. S ohledem na tento systém ekologického řízení je společnost ebm-papst certifikována podle normy DIN EN ISO 14001.

Environmental Prize of Baden-Wuerttemberg 2008
Environmental Prize of Baden-Wuerttemberg 2008

V rámci pilotního projektu „Energieeffizienz-Initiative Region Hohenlohe“, iniciativy týkající se energetické účinnosti v německém regionu Hohenlohe, jsme provedli rozsáhlou modernizaci našeho ústředí v Mulfingenu, díky čemuž došlo ke snížení emisí CO2 o téměř 2000 tun ročně. Jenom díky právě nainstalovanému modernímu systému chlazení podzemní vodou můžeme dosahovat úspor energie přibližně 500 000 kWh za rok. V našem nejnovějším závodu v Hollenbachu je v důsledku zavedení inovativního energetického konceptu a účinné technologie vytápění a klimatizace spotřeba energie nižší o 91 %.

V roce 2008 byla společnosti ebm-papst udělena Ekologická cena státu Baden-Wuerttemberg. Společnost ebm-papst byla oceněna v kategorii „Průmysl“ díky naší příkladné a komplexní realizaci ekologické ochrany ve všech oblastech společnosti. Peněžní ocenění ve výši 10 000 EUR bude samozřejmě investováno do dalších projektů energetické účinnosti.