Naši zákazníci profitují každý den

Get Adobe Flash player

Naši zákazníci profitují každý den

Jádrem GreenTech je vysoce energeticky efektivní EC technologie společnosti ebm-papst. A v tom je možno spatřovat první přímý přínos pro zákazníka. Pokud bude spotřebováno méně energie, náklady na elektřinu budou nižší. Ale to je pouze začátek. Pro EC technologii to rovněž znamená, že motory a ventilátory mohou být řízeny a regulovány, a tudíž schopny reagovat pružně na aktuálně vzniklé požadavky. A to je velký rozdíl, protože nic není hospodárnější než jednotka, která se sama vypne, když už není potřeba.

Dalším bonusem elektroniky je bezkartáčová komutace. Ta umožňuje, aby naše EC motory a ventilátory fungovaly zcela bez opotřebení, takže jsou mnohem tišší, nedochází u nich k poklesu výkonu a mají mnohem delší životnost. Proto naši zákazníci den ode dne snižují svoje účty za elektřinu, zároveň mají výhody pramenící z delších intervalů mezi údržbou, což znamená ještě větší úspory nákladů za náhradní díly a práci.