Reklamační list

Oslovení
Název společnosti
Kontaktní osoba
Telefonní číslo
E-mail
Reklamované zboží
Počet ks
Doklad k reklamovanému zboží (faktura, dodací list)
Popište co nejpodrobněji závadu produktu
   
Odesláním tohoto formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost ebm-papst zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje shora uvedeným způsobem - a tak, jak je v ustanoveních společnosti ebm-papst o ochraně osobních údajů popsáno.