Odborné články

01.12.2016

Dokonalé klima z nádrže na led

Nová budova v St. Georgenu není hezká pouze na pohled. Pod parkovištěm bije její studené srdce.

Tato nádrž je naplněna 500 m3 ledové vody, má průměr 16 metrů a hloubku 4 metry a slouží k zásobování celé budovy teplem.

Lidé, kteří parkují své automobily na parkovišti nového závodu na výrobu elektroniky, otevřeného v březnu 2016 společností ebm-papst v St. Georgenu-Hagenmoosu, nejspíš ani netuší, že pod jejich nohama se nachází nádrž naplněná 500 m3 ledové vody. Tato čtyři metry hluboká nádrž o průměru 16 metrů slouží k zásobování celé budovy teplem. Teplo z ledu? Zní to paradoxně, nicméně tento systém využívá fyzikálního principu, známého ze skupenských přeměn, a to využití skupenského (latentního) tepla tání. Při tomto procesu vzniká teplo, které se uvolňuje při skupenské změně vody z kapalného do pevného skupenství. Energie, kterou odevzdá kapalina při přechodu na pevnou látku v průběhu zmrazování, se používá k ohřevu otopné vody prostřednictvím tepelného výměníku.

Takzvaný rekuperační výměník tepla, který je v nádrži také, následně rozmrazuje zpátky led teplem získaným z odpadního vzduchu a uzavírá tak celý okruh. V situaci, kdy je vzhledem k vysokým venkovním teplotám zapotřebí budovu namísto vytápění ochlazovat, přivádí oběhové čerpadlo do otopné soustavy ochlazenou vodu. Nádrž na led se obsluhuje prostřednictvím revizní šachty. Potápěči mohou zůstat ve studené vodě až 30 minut, což je dostatečné pro jakékoli servisní práce a zároveň i pro připojení druhé nádrže po jejím dokončení v druhé fázi výstavby v březnu 2017. Pak bude systém zásobovat energií celý nový závod v Hagenmoosu.

„Tato energetická koncepce je v podstatě předurčena pro energeticky náročná výrobní zařízení,“ říká Tobias Maurer ze společnosti H. Maurer GmbH & Co. KG, který je zodpovědný za návrh a výstavbu nádrže na led. „Taková zařízení nutně potřebují po celý rok konstantní vnitřní teploty a vlhkosti. Generují však velké množství odpadního tepla, které lze použít k rozmrazování nádrže s ledem.“ Nádrž s ledem není pouze energetická koncepce budoucnosti. Peter Metzger, ředitel obchodního rozvoje a marketingu v St. Georgenu, s nadšením říká: „Po uvedení druhé nádrže na led s dalšími 500 m3 vody do provozu dojde k 63procentnímu snížení emisí CO2 ve srovnání s konvenční energetickou koncepcí srovnatelného výrobního závodu. To je pro nás velmi příznivá hodnota.“ Společnost se strategickým zaměřením právě na energetickou účinnost uvádí, že náklady na výstavbu se vrátí během následujících dvanácti let.

Gabriela Porupková
Marketing specialist
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: gabriela.porupkova@cz.ebmpapst.com
Internet: www.ebmpapst.cz