Odborné články

25.01.2021

Ventilátory pro zdravé vnitřní ovzduší

Kvalita vnitřního ovzduší byla jednou z nejdůležitějších starostí provozovatelů budov již z doby před COVID-19. Nyní existuje inteligentní cloudová platforma, která umožňuje sledovat a řídit data, která jsou relevantní pro naše zdraví, z budov a jejich vnitřních prostor. Ventilátory od ebm-papst lze pro toto shromažďování dat díky možnosti zapojení různých senzorů perfektně využít.

Ventilátory z ebm-papst používají senzory k dodávání velkého množství dat na platformu ebm-papst Building Connect, čímž pomáhají sledovat a kontrolovat kvalitu vnitřního vzduchu.

Doposud byla kvalita vnitřního ovzduší posuzována hlavně na základě odhadu. Budovy jsou co nejvíce větrány, což znamená, že zaměstnanci a obyvatelé jsou často vystaveni teplu, chladu, vlhkosti a znečišťujícím látkám zvenčí. Tyto prvky mají negativní dopad na zdraví člověka. Ve výsledku je stále důležitější používání systému, který řídí výměnu vzduchu a jeho filtrování na základě měřitelných údajů a reaguje na změny v kvalitě vzduchu.

Cílem je optimální vnitřní ovzduší

Ventilátory ebm-papst se používají v různých typech zařízení, jako jsou třeba vzduchotechnické jednotky. Používají senzory k záznamu a zpracování různých parametrů, např. ot/min, vibrace, hluk, rychlost vzduchu, objem, tlak a především kvalita vzduchu. Senzory kvality vzduchu instalované společností ebm-papst jsou certifikovány firmou RESET a zaručeně poskytují přesné a porovnatelné měření kvality vzduchu. RESET je první světový systém založený na senzorech pro komerční budovy a jejich vnitřní prostory, který monitoruje, vyhodnocuje a také komunikuje kvalitu vzduchu v budovách.

Chytrá platforma zpracovává data

Ventilátor přenáší shromážděná data pomocí integrovaného systému konektivity na platformu ebm-papst Building Connect. Na této platformě se zpracovávají a analyzují data, ke kterým může poté přistupovat operátor budovy a použít je k optimalizaci řídicích systémů budovy. Platforma ebm-papst Building Connect proto hraje aktivní roli při monitorování kvality vnitřního vzduchu a udržuje jej vždy s optimálními energetickými náklady. Algoritmy se učí z chování uživatelů, charakteristik budov a podmínek prostředí a pomocí energeticky úsporných ventilátorů z ebm-papst pomáhají vytvářet optimalizovaný vnitřní ekosystém.

Čistý vzduch a úspora energie

Tato technologie umožňuje provozovatelům budov vylepšovat centrální a místní ventilační systémy tak, aby bylo možné udržovat kvalitu vnitřního vzduchu na optimální úrovni a minimalizovat náklady na energii. Další výhodou je, že umožňuje měřit a regulovat rychlost, jakou je vzduch vyměňován a čištěn, s úplnou přesností.

ebm-papst neo

Společnost ebm-papst neo GmbH & Co. KG byla založena na jaře 2018 a nyní se zaměřuje na vývoj, podporu a uvedení na trh řešení založených na datech. Tato řešení se používají například ke sledování kvality ovzduší v budovách. Společnost ebm-papst neo sídlí v technologickém parku Technologiezentrum Dortmund.

(Zdroj: ebm-papst)

Svatava Dofková