Odborné články

02.12.2020

AxiEco Perform - axiální ventilátory typu Plug & Play pro aplikace s vyšší tlakovou zátěží.

Axiální ventilátory se běžně používají v situacích, kdy je vyžadován silný průtok vzduchu s relativně nízkou tlakovou zátěží. To je důvod, proč dosud byly málo používané pro ventilační a klimatizační zařízení s komponenty s vyššími součiniteli odporu. Ale nyní je vše jinak: nové axiální ventilátory ebm-papst jsou vhodné právě pro tyto aplikace, které mohou využít vyšších rychlostí proudění k optimalizaci svých parametrů. Plug & play design je energeticky účinný a ihned připravený k instalaci.

Nové axiální ventilátory jsou vhodné také při větší tlakové zátěži a mají velkou výhodu díky vyšším rychlostem proudění vzduchu.

Na začátku roku 2020 představila společnost ebm-papst své axiální ventilátory AxiEco Protect s ochrannou mřížkou, která dokáže zvládat vysoké tlakové zátěže. Specialisté na ventilátory a motory v ebm-papst jsou nyní o krok dále, protože rozšířili svoji stávající řadu AxiEco Protect o axiální ventilátory AxiEco Perform. Dosahují ještě vyšší účinnosti a stability v zátěži a jsou dodávány ve snadno instalovatelném designu z kompozitního materiálu. Křivka výkonu je mnohem strmější než u srovnatelných axiálních ventilátorů při zachování vysoké účinnosti i přes narůstající tlakovou zátěž. Jako celek certifikované kompaktní řešení typu Plug & Play se snadno integruje do různých aplikací. Uživatelé se nemusejí starat o optimalizaci sání vstupní dýzou, vzdálenost lopatek od příruby, ani o dodržení směrnice ErP.

Díky doplnění o nové ventilátory pokrývá nyní řada AxiEco velmi širokou škálu aplikací. Například ventilátor AxiEco Protect s ochrannou mřížkou je obzvláště vhodný pro aplikace citlivé na hluk, protože jeho hlukové emise jsou velice nízké. Oproti tomu ventilátory AxiEco Perform se doporučují všude tam, kde je potřeba ventilátor připravený ke snadné a rychlé instalaci. S prouděním vzduchu až 12 000 m³/h a tlakem až 500 Pa jsou ideální pro široké spektrum aplikací, od tepelných čerpadel a výparníků po průmyslové ventilační systémy a chlazení vzduchových kompresorů. Nové ventilátory s krytem jsou k dispozici ve velikostech 300, 350, 400, 450 a 500 a jsou v provedení EC a AC. Varianty EC i AC této řady rovněž splňují požadavky budoucí směrnice ErP a jsou dostupné v sacím i tlačném provedení.

Aerodynamický design zvyšuje účinnost a dosah proudění.

Optimalizovaná aerodynamika je srdcem designu ventilátoru a pomáhá zvyšovat účinnost a tlak: oběžné kolo, integrovaná nasávací dýza a vnitřní difuzor tvoří kompaktní jednotku. Konce lopatek přecházejí přímo do integrované nasávací dýzy. To eliminuje ztráty mezi dýzou a oběžným kolem vlivem obtékání vzduchu přes konce lopatek, jak je tomu u běžných axiálních ventilátorů. Nový design zvyšuje účinnost a zároveň snižuje hluk. Integrovaná nasávací dýza funguje také jako difuzor, který je přímo zabudovaný do oběžného kola. To zvyšuje dosažitelný tlak, redukuje výsledné ztráty a také snížuje hlučnost. Díky nasávací dýze, která je součástí oběžného kola a většímu výstupnímu otvoru teď axiální ventilátory AxiEco dosahují optimálního průtoku vzduchu.

Ventilátor má také aerodynamicky optimalizovaný kryt s integrovanou ochrannou mřížkou a naváděcími lopatkami. Speciální design skříně zlepšuje průtok; vodící lamely zajišťují, že víření výstupního proudu vzduchu a tím pádem i dynamické ztráty, jsou omezeny na minimum. Dosah proudu je také vyšší ve srovnání s běžnými axiálními ventilátory. To znamená, že například ve velkých chladírenských skladech dochází k rovnoměrné distribuci studeného vzduchu, takže může být snížen počet použitých ventilátorů.

Aplikačně kompatibilní designové detaily

Jedná-li se o aplikace založené na odsávání, lze na přední stranu připevnit volitelnou ochrannou mřížku. Pokud se ventilátory používají pro výparníky, lze snadno instalovat airbag, který během odmrazování a při vypnutém ventilátoru uzavře otvor výstupu vzduchu. Připevní se k pouzdru ve tvaru válce pomocí standardního napínacího pásu. Airbag udržuje zachycené teplo během procesu odmrazování v krytu výparníku. To výrazně snižuje dobu odmrazování a zajišťuje nízkou konečnou teplotu rozmrazování, čímž se ušetří značné množství energie.

Průtokový profil na výstupu ventilátoru AxiEco Perform zajišťuje, že integrovaná ochranná mřížka nezamrzne tak rychle, jako v případě běžných rychlostních profilů se zpětným prouděním a to ani při vysoké tlakové zátěži způsobené např. námrazou. Oběžné kolo s integrovaným difuzorem bylo vyrobeno z vysoce odolného kompozitního materiálu, což je materiál, který sám o sobě námrazu odpuzuje. Drážky na zadní straně lopatek ventilátoru poskytují potřebnou mechanickou pevnost pro dosažení vysokých rychlostí oběžného kola zajišťujících vynikající tlakovou odolnost charakteristiky. Rovněž zajišťují, že v případě vertikální instalace (bráno dle pozice hřídele) ventilátoru může veškerá přítomná voda snadno odtékat.

Různé možnosti instalace a ovládání podle potřeby

Sofistikovanost konstrukce krytu usnadňuje instalaci ventilátoru a umožňuje řadu potenciálních instalačních způsobů. Například v případě sacího provedení mohou být ventilátory instalovány “on top”, tj. na horní straně zařízení zákazníka nebo “semi-top” (zapuštěné do zařízení). U tlačného provedení může být celá jednotka ventilátoru instalována do zařízení zákazníka obráceně pomocí centrální příruby a je na straně sání vybavena ochrannou mřížkou. Při použití ve ventilačním potrubí usnadňuje centrální příruba instalaci ventilátoru přímo na potrubní systém, což usnadňuje integraci ventilátorů do ventilačních aplikací.

Nové ventilátory AxiEco Perform splňují požadavky příští etapy ErP bez ohledu na to, jakou technologii motoru obsahují. Ventilátory s EC motory samozřejmě nabízejí mnoho dalších výhod. Ve srovnání s AC motory fungují EC motory s podstatně vyšší účinností. Rovněž generují méně odpadního tepla, což je důležitá výhoda pro chladicí aplikace. Ventilátory můžeme také ovládat a monitorovat podle potřeby pomocí signálu 0-10 V nebo MODBUS. Tyto vlastnosti pomáhají EC ventilátorům pracovat velmi efektivně, zejména v rozsahu částečného zatížení, a výrazně snižují spotřebu energie. To usnadňuje individuální přizpůsobení konkrétním požadavkům na chlazení. Typické příklady zahrnují zrání sýrů, dozrávání ovoce a zeleniny při skladování a různé denní a noční operace. Nové funkce umožňují snadné nastavení proudění vzduchu podle potřeby i ve ventilačních aplikacích. Vysoké otáčky EC motorů také poskytují mnohem vyšší výkon vzduchu, což je u mnohých průmyslových aplikací velice vítaný jev.

O společnosti ebm-papst

Skupina ebm-papst, rodinná firma se sídlem v německém Mulfingenu, je lídrem na světovém trhu ventilátorů a pohonů. Společnost byla založena v roce 1963, stala se lídrem v oblasti motorových technologií, elektroniky a aerodynamiky a průběžně nastavuje mezinárodní tržní standardy. S více než 20 000 produkty nabízí ebm-papst přizpůsobená, energeticky účinná a inteligentní řešení pro prakticky jakékoli požadavky na ventilaci a pohon.

Ve fiskálním roce 2019/20 dosáhla firma obratu 2,188 miliardy Eur a zaměstnala téměř 15 000 lidí ve 29 výrobních závodech (např. V Německu, Číně a USA) a na svých 48 obchodních pobočkách. Společnost ebm-papst svými řešeními pro ventilátory a pohony definuje a nastavuje měřítko prakticky ve všech průmyslových odvětvích, jako je ventilace, klimatizace a chlazení, vytápění, automobilový průmysl, IT, strojírenství, stravování a domácí spotřebiče, intralogistika a lékařské inženýrství.

Více informací najdete na www.ebmpapst.cz.

Svatava Dofková
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: svatava.dofkova@cz.ebmpapst.com
Internet: www.ebmpapst.cz