Odborné články

04.03.2020

Coronavirus

Preventivní opatření / rizikové oblasti

Coronavirus se šíří stále více a více a v celé Evropě se objevují stále nové potvrzené případy nákazy.

Jsme si této situace a její vážnosti vědomi, a proto bychom Vás rádi požádali o spolupráci a dodržování několika důležitých preventivních opatření:

Pro návštěvy a zákazníky:

Abychom udrželi co nejnižší možné riziko infekce, rozhodli jsme se odložit všechna osobní setkání s dodavateli, zákazníky a návštěvníky, kteří byli v rizikových oblastech* za posledních 21 dní, a nahradit je telefonickými konferencemi nebo videokonferencemi.

Pro zaměstnance:

Pokud jste byli v posledních 14 dnech v rizikových oblastech šíření koronaviru, nevstupujte, prosím, do prostorů společnosti ebm-papst.

Kontaktujte, prosím, svého manažera nebo oddělení lidských zdrojů okamžitě telefonicky, abyste mohli koordinovat další postup.

Žádáme vás - také ve vašem vlastním zájmu - o pochopení výše uvedených preventivních opatření.

* Rizikové oblasti jsou momentálně stanoveny v určitých oblastech Číny, Itálie, Íránu a Jižní Koree. Aktuální informace můžete získat na stránkách Institutu Roberta Kocha: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

Jana Novotná
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: info@ebmpapst.cz
Internet: www.ebmpapst.cz