Odborné články

27.02.2020

FanGrid – řešení pro vysoký průtok vzduchu

Abychom dosáhli vyššího průtoku vzduchu pro ventilaci, rozhodli jsme se zkombinovat několik menších ventilátorů, a tak vzniknul FanGrid. Ebm-papst má nyní ve svém portfoliu moduly FanGrid s radiálními ventilátory Radipac – s automatickou detekcí rezonancí pro větší provozní spolehlivost.

Obr. 1: Pro dosažení vysokého průtoku vzduchu se dnes již nepoužívají jednotlivé velké ventilátory. Namísto toho lze doporučit použití skupiny paralelně umístěných menších ventilátorů.
 
Obr. 2: Distribuce vzduchu s řešením FanGrid (vpravo) je mnohem kvalitnější. K další prvkům jako jsou např. filtry nebo tepelné výměníky se tak dostane více vzduchu než při použití jednoho velkého ventilátoru. Díky tomu lze dosáhnout vyšší účinnosti filtrace a přenosu tepla.

Řada aplikací vyžaduje velmi vysoké průtoky vzduchu. Typickými příklady jsou data centra, velké komplexy průmyslových budov, rezidenční komplexy nebo nemocnice.

Opláštění ve tvaru kvádru napomáhá snadné instalaci

Ebm-papst dodává ventilátory pro FanGrid v podpůrné konstrukci. Tyto krychle/kvádry mají velmi velkorysé rozměry, které brání ztrátám způsobeným nevhodnou instalací, kdy jsou ventilátory umisťovány příliš blízko u sebe a navzájem se pak mohou ovlivňovat.

Automatická detekce rezonancí pro větší provozní spolehlivost

V závislosti na způsobu instalace mohou rezonance způsobit při určitých rychlostech vibrace. Tyto vibrace pak mohou poškodit ložiska vést až k poškození ventilátoru. Ebm-papst proto vyvinulo automatický systém detekce rezonancí, který minimalizuje vliv vibrací na použité radiální ventilátory (Radipac).

Energeticky úsporná EC technologie s pohodlným ovládáním v uzavřené smyčce

Hnací silou ventilátorů instalovaných v rámci FanGridu jsou moderní EC motory, které mají vysokou účinnost jak při plném tak i při částečném zatížení. Vše je završeno novým ovladačem, který vyžaduje pouze minimální kabeláž. Ebm-papst FanGrid moduly jsou k dispozici ve verzi plug & play, tedy velmi snadno instalovatelné kompletní jednotky sestávající z ventilátorů, vstupní mřížky, nosné desky, konektorů a distančních profilů pro přímou instalaci na místě.

Menší, lehčí, lepší: FanGrid

V praxi nabízí FanGrid celou řadu benefitů. Jednotlivé ventilátory mohou být umístěny vedle sebe nebo nad sebou v rámci šetření prostorem (obr. 1). Výrazně zlepšují distribuci vzduchu a zajišťují rovnoměrnější proudění vzduchu přes jednotlivé komponenty, jako jsou např. tepelné výměníky nebo filtry. (obr. 2). Vysoký počet ventilátorů také zvyšuje provozní spolehlivost, protože ostatní ventilátory mohou kompenzovat chybějící vzduchový výkon. Nakolik je počet ventilátorů nadbytečný a nakolik naopak užitečný je třeba zvážit při přípravě projektu.

Jana Novotná
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: info@ebmpapst.cz
Internet: www.ebmpapst.cz