Odborné články

27.02.2020

Ventilátory pro komerční kuchyně - EC radiální ventilátory s kryty motoru

Jednou z neopomenutelných investic při zařizování gastronomických provozů je větrání kuchyně. Jedná se o náročný provoz vzduchotechnického zařízení tak, aby nebyl pach z kuchyně přenášen do ostatních prostor restaurace.

Obr. Speciálně optimalizovaný ventilátor pro odsávání z kuchyně: motor RadiPac byl zapouzdřen tak, aby byl mimo proud vzduchu.

Výpary a spaliny vznikající při vaření vytvářejí hodně tepla a vlhkosti, a proto je instalace vzduchotechnických jednotek (AHU) nezbytná. Právě pro tuto aplikaci vyvinula společnost ebm-papst speciálně upravený EC radiální ventilátor.

Vzduchotechnická jednotka tak zajistí, že kvalita ovzduší v kuchyních, podnicích i v okolních prostorách zůstane hygienicky nezávadná a současně odstraní i pachy z vaření.

Speciální požadavky

Ventilátory používané ve vzduchotechnických jednotkách musí splňovat přísné požadavky.

Podle směrnice VDI 2052, která se týká systémů větrání pro kuchyně, mohou být motory v proudu odsávaného vzduchu pouze v případě, že je dostatečně filtrován. Kromě toho musí být nasávaný vzduch udržován bez nečistot, a to podle technického nařízení DIN EN 16282 (Zařízení pro komerční kuchyně – Prvky pro větrání v komerčních kuchyních). Ventilátory musí být snadno dostupné a musí se dát jednoduše udržovat. Současně musí regulovat také vlhkost a teplotu v místnosti.

Řešení: kryty motorů

Společnost ebm-papst doplnila řadu osvědčených radiálních ventilátorů RadiPac o nové typy, které jsou určeny pro vzduchotechnické jednotky v komerčních kuchyních. Podle nařízení je potřeba oddělit motor a řídicí elektroniku od hlavního průtoku vzduchu a zabránit tak vytváření mastných olejových usazenin. Řešením je využití základních fyzikálních principů proudění vzduchu v oblasti ventilátoru. Podtlak na sací straně oběžného kola zajišťuje přes spojovací potrubí proudění vnějšího (chladného) vzduchu přes kryt EC motoru a tím zajišťuje jeho chlazení. Ventilátor a řídicí jednotka tak mohou dosáhnout maximálního možného výkonu. Ventilátory lze jednoduše instalovat pomocí připojení Plug & Play.

Vstupní dýza pro snadnou montáž na vnější stěny

Vstupní dýza (nasávací hrdlo) je integrovaná v konstrukci ventilátoru a celek je připraven pro instalaci na vnější stěny vzduchotechnické jednotky. K dispozici jsou velikosti DN 400, 450 a 500, což pokrývá výkony do cca 11.000 m3/h při 400 Pa tlakové ztráty.

Jana Novotná
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: info@ebmpapst.cz
Internet: www.ebmpapst.cz