Odborné články

04.01.2012

Bytový komplex v Dánsku dosáhl poloviční spotřebu energie díky energeticky úsporným ventilátorům od společnosti ebmpapst.

Bytový komplex Farum Midtpunkt se 1645 apartmány ušetří energii cirka za 68 000 €/rok výměnou starých ventilátorů za nové. Mimoto, ventilace v apartmánech byla výměnou citelně zlepšena. Stovky ventilačních boxů na střechách ve Farum Midtpunkt komplexu měli vyměněné ventilátory. Staré ventilátory ze sedmdesátých let byly vyjmuty a nahrazeny novými, energeticky úspornými ventilátory značky ebm-papst.

Při této výměně byl vyčištěn i ventilační systém a vyměněny staré bytové kouřovody apartmánech. Výsledkem byla celková renovace ventilačního systému a snížení nákladů na polovinu. Z původních 135 000 € na 68 000 € za rok.

„Výsledek je mnohem lepší v než jsme si odvážili doufat“ řekl Alex Rytt, zaměstnanec firmy KAB, která je správce komplexu Farum Midtpunkt. Pan Rytt se vždy snažil hledat energeticky úsporná řešení pro tento komplex.

Ekologické požadavky

Důkladná rekonstrukce ventilačního systému v komplexu byla nutná, v neposlední řadě kvůli zabránění zanesení.

„Pochopitelně jsme chtěli řešení, které poskytne lepší ventilaci v apartmánech. Ale nechtěli jsme jít jednoduše do nejlacinější nabídky. Požadovali jsme výrazné snížení spotřeby energie po rekonstrukci, než byla před ní.“ Vysvětlil pan Alex Rytt.

Když konstrukčně technická společnost Alectia definovala požadavky a zadala tendr v dubnu 2009, výše spotřeby byla dána na stejnou úroveň jako cenová hladina. „Ve skutečnosti jsme oslovili několik z nejdůležitějších účastníků tendru, jestli by nemohli nabídnout ještě něco více energeticky efektivnějšího,“ řekl Ejvind Logberg (projektový manažer společnosti Alectia).

YIT Group vyhrála tendr. V neposlední řadě také díky faktu, že nabídla řešení, které zredukovalo energetické nároky o cca. 50 % oproti starému řešení díky úsporným EC ventilátorům společnosti ebmpapst. Celkové náklady na rekonstrukci ve Farum jsou cca. 2,7 milionu euro.

PŘED A PO REKONSTRUKCI:

Rozdíl v energetické spotřebě byl měřen v jednom z bloků komplexu. Nástřešní ventilátory byly vybaveny měřidly a během několika týdnů byla měřena spotřeba starých ventilátorů a následně nových ventilátorů ebmpapst. Naměřené hodnoty byly:

• Spotřeba starých AC ventilátorů 62,3 KWh/den
• Spotřeba nových EC ventilátorů 29,7 KWh/den
Úspora energie byla 32,6 WKh/den což odpovídá 52,3%.

.

ÚDAJE O FARUM MIDTPUNKT:

27 bloků s 1645 apartmány v různých velikostech. Apartmány jsou pronajímány jak pro soukromé tak pro komerční účely. Počet obyvatel cca. 4100.

Farum Midtpunkt je ve vlastnictví společnosti Fureso Boligselskab a spravován společností KAB. 21 bloků z 27 má již vyměněny staré ventilátory za nové a zbylé budou následovat v krátké době.