Odborné články

04.06.2019

RadiMix

Premixové ventilátory s komunikačním rozhraním LIN-Bus

Doposud byly údaje o ventilátoru, jako je například spotřeba energie, proudění vzduchu a rychlost, zpracovány pouze ve ventilátoru. Díky komunikačnímu rozhraní LIN-Bus mohou nyní naši zákazníci, kam patří i výrobci ohřívačů vody optimálně využít tyto a další data ze senzorů. Nová řada RadiMix od společnosti ebm-papst obsahuje prvních dva zástupce v oblasti tepelného výkonu do 50 kW, a to VG 71 a VG 100. Oba zástupci jsou plně kompatibilní s komunikačním rozhraním LIN-Bus a jsou vhodné pro prediktivní údržbu v duchu GreenIntelligence. Řešení je s výkonnostním spektrem do 50 kW bylo navrženo pro rodinné domy o různých velikostech.

Více informací naleznete na: https://hte.ebmpapst.com/de/en/hte/products/gas_blowers/radimix_150.html

Gabriela Porupková
Marketing specialist
Phone: +420 544 502 411
E-Mail: gabriela.porupkova@cz.ebmpapst.com